Vol. 1 (2023): 2nd International Conference on Advances in Materials, Machinery, Electrical Engineering (AMMEE 2023)

					View Vol. 1 (2023): 2nd International Conference on Advances in Materials, Machinery, Electrical Engineering (AMMEE 2023)

Dates: October 30-31, 2023

Venue: Tianjin, China

Editors: Jiayi Zhong, Axel Sikora

ISSN: 2960-1797, eISSN: 2960-2246

ISBN: 978-1-62437-775-4

Conference Link: http://www.ammee.org

Published: 11-12-2023

Preface

 • Preface: 2nd International Conference on Advances in Materials, Machinery, Electrical Engineering (AMMEE 2023)

  Jiayi Zhong, Axel Sikora
  I
  DOI: https://doi.org/10.62051/fbmr2t16

Articles

 • Force Characteristics Analysis of Yixing Pump-Turbine Head Cover Bolts

  Xiang Zhou, Delou Wang, Peng Zhang, Liu Chen, Zheng Zhang, Chengjun Li, Yuwen Chen, Shunyi Chen, Tianjiao Xue
  1-10
  DOI: https://doi.org/10.62051/q455cv40
 • 4-Amino-3-Hydrazino-1,2,4-Triazolium 5-Nitrotetrazolate: A High-Density Energetic Materials

  Kaiqiang He, Simin Zhu, Weiwei Ge, Liu Yang, Yinghui Li
  11-15
  DOI: https://doi.org/10.62051/3n2x4n36
 • Preparation and Performance of High Thermal Conductivity Polypropylene-based Composites

  Haijun Zhou, Xiaolei Zhang, Lu Bai, Yating Zhao, Xiaoqi Chen, Fen Zhang, Yantao Li
  16-21
  DOI: https://doi.org/10.62051/d4gz0m57
 • Application and Performance Evaluation of Solid State Batteries in Renewable Energy Storage Systems

  Xiao Sun
  22-26
  DOI: https://doi.org/10.62051/7r9hk854
 • Simulation analysis of shoulder joint for biomimetic robotic arm

  Ruojing Zhang
  27-38
  DOI: https://doi.org/10.62051/7bvj2z42
 • Research on temperature compensation method for photoelectric sensors

  Lingda Feng
  39-47
  DOI: https://doi.org/10.62051/k0vz4n81
 • Research on Bionic Climbing Robot Based on Gait Analysis

  Jiayi Li
  48-54
  DOI: https://doi.org/10.62051/8z2y6j26
 • Evaluation of Uncertainty in Measurement for Magnification Error of Metallographic Microscope Objective Lens

  Yi Yang, Tao Wang, Zhengzhong Zeng, Jianpin Xia, Yuzhou Chang
  55-59
  DOI: https://doi.org/10.62051/5ybnms23
 • Deep learning based on rolling bearing fault diagnosis method

  Nianyun Liu, Weiwei Song
  60-66
  DOI: https://doi.org/10.62051/kvmd5645
 • Dynamic Analysis of A Three Dimension Chaotic System

  Shiqi Xiong, Weiwei Song
  67-72
  DOI: https://doi.org/10.62051/fyrev934
 • Load Transferring Characteristics of Expanded Pile with Cement Mortar Mixture for Pipe Pile

  Shijie Hou, Benlin Ying, Yonghao Zhang
  73-78
  DOI: https://doi.org/10.62051/jvmjmh84
 • Analysis of lateral running of small crawler transporter on slope

  Guangzhong Hu, Guangyu Xie, Xiuquan Cao, Zhiyuan Deng, Yuhang Zhang, Tingting Chen, Lixian Xie
  79-85
  DOI: https://doi.org/10.62051/s6m19582
 • Design of Lubricating Oil Circulation Refrigeration System for Cigarette Machine

  Bo Zhou, Jing Yang, Xiang Wang, Sixiao Chen, Linsong Hu, Kaiyang Wu
  86-92
  DOI: https://doi.org/10.62051/9fge2420
 • Research on Repair Welding Method for Ground Rail of Stacker in Automated Cigarette Products Warehouse

  Guorui Li, Maosong Li, Yu Guo, Jinhua Song, Yang Zhao, Xianan Li, Yajie Feng, Jun Yin
  93-99
  DOI: https://doi.org/10.62051/vyhbr820
 • Development of a Vibration-based Experimental Platform for Diagnosing Gear Pitting Failure in Reducers

  Juanjuan Li , Guofang Wang, Sen Jia, Yun Wang, Yannan Liu
  100-107
  DOI: https://doi.org/10.62051/fvmjbk51
 • An Overview of Visual Sound Synthesis Generation Tasks Based on Deep Learning Networks

  Hongyu Gao
  108-128
  DOI: https://doi.org/10.62051/acf99a49
 • Data Reconstruction of Wireless Sensor Network Based on Graph Signal

  Zhiyang Xu
  129-136
  DOI: https://doi.org/10.62051/zxjqh323
 • Real-time Pedestrian Tracking Based on YOLOv3 and Prototype Clustering

  Ruopeng Li
  137-142
  DOI: https://doi.org/10.62051/zhes5p18
 • Evaluation of Uncertainty in Flatness Measurement of Coordinate Measuring Machines Based on Monte Carlo

  Yi Yang, Tao Wang, Wei Zhang, Yuzhou Chang
  143-147
  DOI: https://doi.org/10.62051/ttxbgr96
 • Research on Transfer Organization of Integrated Passenger Transportation Hub

  Lixuan Li, Haijiao Lin, Tiantian Zheng
  148-155
  DOI: https://doi.org/10.62051/awf5tj14
 • Study on Optimization of Departure Interval of Pure Electric Bus in Airport Area

  Haijiao Lin, Lixuan Li, Alibumi Zhang
  156-161
  DOI: https://doi.org/10.62051/nawz9714
 • Kinematic Analysis and Control Study of a 3-DOF Harvesting Robot

  Jinghao Hu
  162-173
  DOI: https://doi.org/10.62051/adzgrf52