Vol. 1 No. 3 (2024)

Published: 25-06-2024

Articles

 • Research on Lithium Battery Recycling and Utilization

  Zhenyu Yan
  1-8
  DOI: https://doi.org/10.62051/ijmsts.v1n3.01
 • The Penetration of Environmental Awareness in Organic Chemistry Experiment Teaching

  Qing Ji, Yuan Wu
  9-15
  DOI: https://doi.org/10.62051/ijmsts.v1n3.02
 • Study on Ba Element Solidified by Alkaline Heat Treatment in Oil-based Cuttings

  Rui Yang, Ye Chen, Tao Liu, Nenghong Zheng
  16-21
  DOI: https://doi.org/10.62051/ijmsts.v1n3.03
 • Preparation of a New Heavy Metal Chelating Agent and Its Removal of Copper Ions in Wastewater

  Siyang Zhang, Kaibin Zhang, Guo Yang, Fuping Zhang, Liang Jiang, Chao Gao, Hui Yuan
  22-31
  DOI: https://doi.org/10.62051/ijmsts.v1n3.04